Dizajniranje marketinških materijala

01. Dizajniranje marketinških materijala

Dizajniranje marketinških materijala za kompaniju Comfort Solutions je proces koji je slijedio nakon definisanja vizuelnog identiteta i brand strategije. U ovom koraku smo stvorili različite marketinške materijale koji su bili u skladu sa brend standardima i vizuelnim identitetom kompanije Comfort Solutions.

02. Dodatne usluge

  1. Zakup domene
  2. Hosting
  3. Digitalizacija procesa
  4. Mailovi
  5. Aplikacija za računovodstvo