REALIZOVANO
Maj 2022.
Kategorija
Full branding paket
Klijent
inHome Style d.o.o.

01. Proces kreiranja brenda

Klijent In-Home Style je tražio da se kreira brend web stranice za njihovu firmu specijaliziranu za prodaju namještaja i opreme za uređenje doma. Uz to, tražili su i izradu knjige standarda koja će služiti kao smjernica za dizajn i kreiranje sadržaja na web stranici.

Projekt je započeo sa sastankom s klijentom kako bi se detaljno razgovaralo o njihovim potrebama i ciljevima. Nakon toga, krenulo se u izradu dizajna web stranice i knjige standarda. Za brend web stranice se korišteno moderno i funkcionalno sučelje, s naglaskom na vizualnom prikazu proizvoda i jednostavnoj navigaciji. Knjiga standarda je kreirana kako bi se osiguralo dosljedno izražavanje brenda na svim marketinškim materijalima.

Kao rezultat ovog projekta, klijent je dobio modernu, funkcionalnu i prepoznatljivu web stranicu koja je prilagođena njihovim potrebama i ciljevima. Također su dobili knjigu standarda koja će im pomoći u održavanju dosljednog izražavanja brenda na svim marketinškim materijalima.

02. Prijedlog 3 logotipa

Kao MDigital marketing agencija, proces kreiranja branda i brand standarda za kompaniju inHome Style koji smo završili u 2022. godini uključivao je sljedeće korake:
 
 1. Razumijevanje klijenta i ciljeva brenda: Kao prvi korak, sastali bismo se sa predstavnicima kompanije inHome Style kako bismo razumjeli njihovu viziju i ciljeve brenda. U ovom procesu bismo pitali ključna pitanja o njihovim vrijednostima, ciljnoj publici, konkurenciji i drugim ključnim faktorima koji su važni za brendiranje.

 2. Istraživanje tržišta: Nakon razumijevanja ciljeva i vrijednosti kompanije inHome Style, sproveli bismo detaljno istraživanje tržišta. U ovom koraku bismo proučavali njihovu ciljnu publiku, konkurenciju i trendove u industriji kako bismo bili sigurni da dizajniramo brand koji odgovara njihovim potrebama i ciljevima.

 3. Kreiranje koncepta: Na osnovu prikupljenih informacija, tim iz agencije bi počeo kreirati koncepte za brand identitet. Ovi koncepti bi uključivali različite ideje za logotip, boje, tipografiju i druge ključne elemente koji bi bili važni za brand.

 4. Prezentacija koncepta: Kada bismo razvili nekoliko različitih koncepta, predstavili bismo ih klijentu. Ovaj korak bi nam omogućio da dobijemo feedback i mišljenje klijenta o različitim idejama za brand. Na osnovu povratnih informacija, nastavili bismo sa daljim razvojem koncepta.

 5. Finalizacija branda: Kada bismo imali finalni koncept za brand identitet, sproveli bismo detaljnu reviziju i testiranje kako bismo bili sigurni da su svi elementi branda dosljedni i funkcionalni.

 6. Kreiranje brand standarda: Nakon finalizacije branda, agencija bi kreirala smjernice za upotrebu brenda kako bi klijent mogao konzistentno primjenjivati brend identitet u svim marketinškim materijalima i komunikaciji sa publikom. Ove smjernice bi uključivale uputstva za primjenu logotipa, boja, tipografije i drugih ključnih elemenata branda.

03. Web stranica i društvene mreže

Kreirali smo funkcionalnu i privlačnu web stranicu i profil na društvenim mrežama za inHome Style koji odražavaju identitet brenda i njegove vrijednosti. Sadržaj na društvenim mrežama kontinuirano ažuriramo i prilagođavamo publici te pratimo i analiziramo performanse kako bi smo poboljšali interakciju s publikom i postigli bolje rezultate.

 1. Zakup domene
 2. Hosting
 3. Digitalizacija procesa
 4. Mailovi
 5. Aplikacija za računovodstvo