REALIZOVANO
August 2022.
Kategorija
Full branding paket
Klijent
Desert Rose d.o.o.

01. Proces kreiranja brenda

Kao MDigital marketing agencija, proces kreiranja branda i brand standarda za kompaniju Desert Rose koji smo završili u 2022. godini uključivao je sljedeće korake:

  1. Istraživanje tržišta: Prvo smo proveli dubinsko istraživanje tržišta kako bismo bolje razumjeli konkurenciju, trendove na tržištu nekretnina i preferencije ciljne publike.

  2. Definiranje vrijednosti i misije: Nakon što smo prikupili potrebne informacije, definirali smo vrijednosti i misiju Desert Rose-a koja odražava identitet i svrhu brenda.

  3. Kreiranje vizualnog identiteta: Nakon što smo definirali vrijednosti i misiju, kreirali smo vizualni identitet koji uključuje logotip, odabir boja i fontova. Vizualni identitet je osmišljen kako bi privukao ciljnu publiku i odražavao luksuzni stil zgrade na stupu.

  4. Definiranje glasa i tonaliteta: Pridružili smo se kompaniji Desert Rose u definiranju glasa i tonaliteta koji se koriste u komunikaciji s ciljnom publikom. Definirali smo pristup i stil komunikacije koji odražavaju vrijednosti i misiju brenda.

  5. Razvoj brand standarda: Nakon što smo kreirali vizualni identitet i definirali glas i tonalitet, razvili smo brand standarde koji se pridržavaju svjetskih standarda. Ovi standardi služe kao smjernice za korištenje brenda u svim aspektima komunikacije i prezentacije.

  6. Implementacija brenda: Na kraju smo pomogli u implementaciji brenda na svim marketinškim kanalima i u svim aspektima poslovanja. To uključuje primjenu brenda na web stranici, promotivnim materijalima, društvenim mrežama, ambalaži i ostalim marketinškim kanalima.

Sve ove faze su ključne za kreiranje uspješnog brenda Desert Rose koji se pridržava svjetskih standarda i koji će biti prepoznatljiv, privlačan i relevantan za ciljnu publiku. Naša agencija je pomogla kompaniji Desert Rose da kreira snažan brend koji će joj pomoći u postizanju uspjeha na tržištu nekretnina.

 

02. Prijedlog 3 logotipa

Istraživanje i analiza: Prvo smo proveli istraživanje tržišta i konkurencije kako bismo dobili bolji uvid u brendove koji se već nalaze na tržištu nekretnina te definirali ciljeve i želje kompanije Desert Rose. Brainstorming i skice: Nakon analize smo proveli brainstorming sesije kako bi smo razvili ideje za logotip. Izradili smo nekoliko skica koje smo koristili za razvijanje konačnog dizajna.

Ovaj proces nam je omogućio da kreiramo tri različita prijedloga logotipa koji su se najbolje prilagodili potrebama i željama kompanije Desert Rose. Konačan logotip koji smo razvili odražava luksuzan i sofisticiran stil zgrade na stupu, što odgovara identitetu brenda.

03. Web stranica i društvene mreže

Kreirali smo funkcionalnu i privlačnu web stranicu i profil na društvenim mrežama za Desert Rose koji odražavaju identitet brenda i njegove vrijednosti. Sadržaj na društvenim mrežama kontinuirano ažuriramo i prilagođavamo publici te pratimo i analiziramo performanse kako bi smo poboljšali interakciju s publikom i postigli bolje rezultate.

04. Promo video

Prvo smo se sastali s klijentom kako bismo dobili bolji uvid u brend Desert Rose i njegove vrijednosti. Nakon toga, definirali smo ciljeve i poruku koju želimo prenijeti u promotivnom video klipu.

VIDEO 1
VIDEO 2